• Home
  • Kaamera vaatlused

Kaamera vaatlused

Torustike kaamerauuring

Kaamera vaatlusesega saab kontrollida  kanalisatsiooni torustiku paigalduskvaliteeti ja tuvastada võimalikke vigu (läbivajumised, mõlgid jne).

Lisaks annab kaamerauuring infot torustike hetke seisukorrast ja aitab ette planeerida hooldustöid (ummistuse vältimiseks).

Vaatluse käigus on võimalik teha videofaile erinevatest torulõikudest ning salvestatud failid jäävad andmekandjal koos seletuskirjaga tööde tellijale.

Vaatluseks kasutatava kaamera pea küljes on olemas lokaator, millega saab ära määrata torustike ja võimalike vigade  asukohta, kuni 1.5m sügavusel.

Torustike suurused, mida on meil võimalik vaadelda on 40-110mm.